Buong pusong inihahandog ng Dungug Kinaray-a Inc., ang unang antolohiya ng mga kuwentong pambata sa wikang Kinaray-a. Ang antolohiya ay […]
Award-winning play RED will be back on stage for the final time at the CCP! Next year’s show dates are 31 January, […]
Upang sundan ang Araw sa Palengke at But That Won’t Wake Me Up, binubuo na namin ngayon ang isa pang storybook app! Naghahanap […]
Ateneo de Naga professor Kristian Sendon Cordero has recently received a grant to translate a selection from the poetry collection […]