Inaanyayahan ang lahat sa Pagpapakilala sa VOCABULARIO DE LA LENGUA TAGALA (Salin sa Filipino) sa Pebrero 18, sa UP Vargas Museum, UP Diliman, Quezon City. Si Pang. Alfredo E. Pascual ng Unibersidad ng Pilipinas ang Panauhing Pandangal

Mga Editor:
Virgilio S. Almario
Anna Maria M. Yglopaz
Elvin R. Ebreo

RSVP
Maria Christina Pangan
0906-4801620
pangan.christina@gmail.com

Kasuotan: Business

Magkatuwang na itinagaguyod ng:
Komisyon sa Wikang Filipino
UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, at
Vargas Museum and Filipiniana Research Center