Inaanyayahan ang lahat sa pagpapakilala sa tatlong bagong aklat ni National Artist for Literature Virgilio S. Almario. Ito ay sa March 7, Biyernes, sa UST Center for Creative Writing and Literary Studies, Espana, Manila.

Mga Aklat na Ipakikilala:
Ang Tungkulin ng Kritisismong Filipino (AteneoPress Manila)
Si Balagtas at ang Panitikan ng Kalayaan (Komisyon sa Wikang Filipino)
Lungting Lungsod ng Lunggati (Filipinas Institute of Translation)

Magbibigay rin ng maikling panayam si NA Virgilio S. Almario.

Magkatuwang na itinataguyod ng:
UST Center for Creative Writing and Literary Studies
Ateneo de Manila University Press
Filipinas Institute of Translation, Inc., at
Komisyon sa Wikang Filipino

RSVP
Maria Christina Pangan
09064801620
pangan.christina@gmail.com