Ang TEXTSAKTO ay isang seminar-workshop sa iba’t ibang genre ng Panitikang Popular, tampok ang mga mahuhusay na manunulat na sina:
  • Bebang Siy (kuwentong pambata)
  • Joselito Delos Reyes (humor writing)
  • Chuckberry Pascual (dula)
  • Eros Atalia (nobela)
Unang Sesyon: 7:30 n.u.-12:00 n.t.
Ikalawang Sesyon: 12:30 n.t.-5:00 n.h.

Rehistrasyon: P 500.00 (Partisipayon, Kit at Merienda)
Diskwento sa Maagang Pagpapatala hanggang MARSO 3, 2014:
5% : Indibidwal; 10%: 10 kalahok 

Maaaring magdeposito ng bayad sa rehistrasyon sa account ni Wennielyn Fajilan (BPI España: 0159 0343 48). Ipadala ang kopya ng deposit slip na may nakasulat na pangalan, paaralan/institusyon, contact number at napiling sesyon (1 o 2) sa rehistrasyon2014@gmail.com.Makipag-ugnayan sa 0922-8026149/0926-6204489 para sa anumang katanungan. 

*TEXTSAKTO is organized by Balangay Productions and friends of Rachelle Rodriguez and Jun De Leon who are both fighting cancer. We are humbly asking for your support, prayers and well wishes for their fast recovery.