The Philippine High School for the Arts, in partnership with the Makiling Center for Mountain Ecosystems (MCME) and the PHSA […]
The Filipino Departments of the University of the Philippines Diliman, De La Salle University-Manila and the University of Santo Tomas, […]
TUNGKOL SA SALIN NA 2014!: Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan […]