Si Allan Popa ay autor ng labing-apat na aklat kabilang na ang Narkotiko at Panganorin (Ateneo de Manila University Press, 2018), Damagan (UST Publishing House, 2018) at Autopsiya ng Aking Kamatayan (Tala Antala, 2019). Nagwagi na siya ng Philippines Fress Literary Award at Manila Critics Circle National Book Award for Poetry. Nagtapos siya ng MFA in Writing sa Washington University in Saint Louis at PhD in Literature sa De La Salle University. Nagtuturo siya sa Kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University.