Si Ellen L. Sicat ay isang C.P.A. Nagtapos siya ng B.S.B.A. sa UP noong 1962. Nagtrabaho siya sa mga pribadong kumpanya at nagpraktis ng kanyang propesyon bilang C.P.A. Maybahay siya ng manunulat na si Rogelio Sicat at ina siya ng manunulat na si Luna Sicat Cleto.

Nagsimula si Ellen na magsulat noong Oktubre 1997, nang pumanaw ang kanyang kabiyak. Mula noon, nakasulat na siya ng tatlong nobela, isa nga rito angPaghuhunos. Ang kanyang mga kuwento at tula ay nalathala sa Diliman ReviewMirror WeeklyAniLikhaan (CWC at UP Press), Lagda at sa antolohiyang Kwento ng Paglusong at Pag-ahon (Ateneo Press). Nakasulat na rin siya ng screenplay: ang Mga Kamay, na naging finalist sa First Cinema Screenwriting Contest.

Inilathala ng Anvil Publishing ang nobela niyang Unang Ulan ng Mayo.

Sa kasalukuyan, masigasig si Ellen sa pag-aayos ng katipunan ng kanyang mga kwento at kinikinis din niya ang manuskrito ng kanyang nobelang Estelle. Inaasahan niyang katulad ng Paghuhunos, malilimbag din ang mga ito sa lalong madaling panahon.