Si Dr. Luis P. Gatmaitan ay isang doktor at manunulat ng akdang pambata. Siya ay lumaki sa Talavera, Nueva Ecija. Ang ilan sa napakarami niyang akdang pambata ay isinalin na sa Nihonggo, Thai, Mandarin, at Bahasa Indonesia.  Dati siyang tagapangulo ng Philippine Board on Books for Young People (PBBY).

 

Kilala sa palayaw na “Tito Dok, siya ay isa ring host sa lingguhang torytelling program sa radyo, Ang kanyang mga akda ay binigyang-pagkilala na ng International Board on Books for Young People, Manila Critics Circle, Catholic Mass Media Awards, Gawad Dangal ng Wikang Filipino, at ng Reading Association of the Philippines.  Isa rin siya sa mga ginawaran ng Outstanding Young Men of the Philippines (TOYM) Award.  Ilang ulit na siyang nananalo ng Don Carlos Palanca Memorial Awards (2005).