Sa paglabas ng CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013, binabalangkas ang bagong General Education Curriculum na nagsantabi sa pagturo ng Filipino bilang required subject sa kolehiyo. Sanhi nito, nagkaisa ang mga guro ng wika at manunulat ng saliksik at panitikang Filipino na manindigan laban sa polisiya.  

Sa pangunguna ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng UP Sentro ng Wikang Filipino at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman, isasagawa ang isang forum na pinamagatang “Bantay Wikang Filipino: Ang Pagtuturo ng Filipino sa Kolehiyo.” Mangyayari ang talakayan sa Pulungang Claro M. Recto, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon sa ika-23 ng Hunyo 2014, 9:00 n.u hanggang 12:00 n.t. Dadaluhan ang pagpupulong ng mga manunulat, mananaliksik, guro’t mag-aaral, kabilang na si ACT Teachers’ Partylist Representative Antonio L. Tinio at Pambansang Alagad ng Sining sa Literatura Bienvenido L. Lumbera.  Ang nasabing pagpupulong ay bukas sa publiko at inaanyayahan din ang mga nasa midya na dumalo.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Prop. April J. Perez sa 0917.8283020 at sa zereplirpa2004@yahoo.com o kay Prop. Schedar D. Jocson sa 0917.571.4884 at sa email, schedar_jocson@yahoo.com.  

Sulong, Wikang Filipino!