Si Dr. Glecy Atienza ay isang Full Professor 6 mula sa Departmento ng  Filipino at Panitikan ng Pilipinas  sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay aktibo sa teatro bilang mandudula at aktres. Gumaganap din siya bilang artista sa pelikula. Ilan sa kanyang pinagtampukan ay ang pelikulang Pisay (2007) at Filipinas (2003). Ang kanyang aklat na Mukhang Maarte ay inilathala ng UST Publishing House noong 2003.