Si Dr. Jimmuel C. Naval ay isang Kabitenyong guro ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman, Quezon City. Isa rin siyang kuwentista at kritiko. Ang koleksiyon niya ng mga akda ay pinamagatang Pangaluluwa at Iba pang Kuwento. Isa siya sa mga pinarangalan ng Distinguished Alumni Award for Culture and the Arts ng UP Alumni Association noong 2011.