INANG BAYAN OUR MUSE Early Filipino Poets In English, 1905 to 1924 by Gémino H. Abad Our literary history in English […]
TEKSTO, KONTEKSTO AT INTERTEKSTO: ISANG INSTRUKTURALISTANG PAGBASA SA ETNOEPIKONG HUDHUD NI ALIGUYON ni Jose Juan A. de la Rosa Iba’t […]
Si Jose Juan Alvarez de la Rosa ay isang manunulat at kritiko. Siya ay tanyag sa kanyang tulang Sa Moviola.
Florante At Laura: Ilang Obserbasyong Feminista ni Ruth Elynia S. Mabanglo Ang feminismo bilang kritikal na pananaw ay nagsimulang magkabunga […]
Ruth Mabanglo is both a poet and scholar. She has been publishing poetry for over 30 years and has received […]
Feministang Kritisismo: Ang Teoretikal ay Personal ni Melecio Cervantes Fabros The personal is theoretical in feminist criticism. Such a focus […]
Si Melecio C. Fabros III ay isang guro at cultural worker mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas […]
  Fabulists and Chroniclers By Cristina Pantoja Hidalgo Introduction Novels have been a source of great pleasure to me for […]
Ethnicity and Nationhood in the Fiction of Angel Magahum by Rosario Cruz-Lucero Angel Magahum is best known among literary scholars as […]
Estrella Alfon by Thelma E. Arambulo Undoubtedly, Estrella D. Alfon holds center stage when one talks of Cebu women writers. […]