Rio Alma ang sagisag-panulat ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio S. Almario.