Si Dr. Ruby Gamboa Alcantara ay guro, manunulat at kritiko mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman, Quezon City. Siya ang awtor ng aklat na Ritwal at Diksiyonaryong Hiligaynon-Filipino. Siya ay naging aktibong kasapi ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas.