Bukás ang timpalak sa lahat ng mga naninirahan sa Cordillera Administrative Region (CAR), maliban sa mga kawani ng KWF at […]
Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay […]
Ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pilî at karapat-dapat […]
Noon pang 1967, itinataguyod na ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad KWF sa Sanaysay (dating Gawad Surian sa Sanaysay-Gantimpalang […]
Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo […]
Gawad para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa […]