Bukás ang timpalak sa lahat ng mga naninirahan sa Cordillera Administrative Region (CAR), maliban sa mga kawani ng KWF at DepEd CAR Regional Office at kanilang mga kaanak.

Ang akdang isasalin ay ang Cordillera Hymn sa layuning maikintal sa puso at isip ng mga taga-Cordillera ang tunay na diwa at lunggating nakapaloob sa kanilang himno.

Ang akdang ito’y orihinal na nasusulat sa Ingles at malawakang inaawit sa mga paaralan at pagtitipong pampubliko sa buong Cordillera.

Mulang Ingles tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sapangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Para sa iba pang detalye, basahin ang kalakip na graphic o bisitahin ang www.kwf.gov.ph.