Noon pang 1967, itinataguyod na ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad KWF sa Sanaysay (dating Gawad Surian sa Sanaysay-Gantimpalang […]
Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo […]
Gawad para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa […]
Reintroducing Balagtas and His Work: Balagtas must be replucked from the thick abtruseness of prevailing scholarship and hortatory ritualism by Romeo […]
Through a Glass, Darkly, 1949 by Francisco Arcellana ALEJANDRO G. ABADILLA is a poet-critic in Tagalog who is unique in […]
Francisco Arcellana was a master of words, and a master of storytelling. Zacarias Eugene Francisco Quino Arcellana (September 6, 1916 — August […]
The Ghost Manifests  Or Safeguard and Foucault’s Social Subconscious by Carl Javier The ghost, it manifests! On the four-cornered tube! […]
Sugod, Mga Sugo! Speculative Fiction In Filipino Popular Television by Emil M. Flores Speculative fiction or SF is a blanket […]
Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni Edward Stratemeyer ni Eugene Y. Evasco Popular sa mga […]
SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar Ni Noemi Ulep Rosal INTRODUKSIYON Sa kanyang librong The […]