Si Dr. Noemi Ulep Rosal ay isang kritiko at guro mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Siya […]
“Romantisismo, Estilong Pilipino “ Itinatak sa Nobelang Tagalog ni Ruby Gamboa-Alcantara ANG NOBELANG TAGALOG NOON Ang nobelang Tagalog ay iniluwal […]
Si Dr. Ruby Gamboa Alcantara ay guro, manunulat at kritiko mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa […]
KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty […]
Reintroducing Balagtas and His Work by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to […]
Random Thoughts of a Mindanaoan Artist by Marili F. Ilagan Yupanaw yang kanak lumon nga usog ngadi sangaon. Laong niya […]
THE POEM IS THE REAL: A POETICS* Gémino H. Abad The real is the poem. To write the poem is […]
Postcolonialism and Filipino Poetics* by J. Neil C. Garcia This paper is an abridged version of a chapter from my forthcoming […]
SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit […]
Si Dr. Glecy Atienza ay isang Full Professor 6 mula sa Departmento ng  Filipino at Panitikan ng Pilipinas  sa University of the Philippines, […]