Malugod na inaanyayahan ang mga propesor, guro, mag-aaral, iskolar at manunulat sa Filipino sa isang libreng simposyum sa wika, kultura at midyang Filipino – ang Saliksikan 2014, sa taguyod ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. at Ust Departamento Ng Filipino.

Gaganapin ito sa Agosto 4, 2014, 8:00 n. u. – 4:00 n. h. sa UST AMV College of Accountancy Multipurpose Hall (4th floor, multideck parking).

Para sa reserbasyon, kontakin lamang ang inyong lingkod, puno ng gawain at kalihim ng PSLLF, sa alvinringgoreyes@gmail o 09154819604.