Malugod na iniimbitahan ang lahat na dumalo sa Pambansang Kumperensiya sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino at Sawikaan 2014: Pagpili ng Salita ng Taon (Tema: Wika ng Kahandaan, Kahandaan sa Wika)  na itinataguyod ng Filipinas Institute of Translation (FIT) sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (UPKAL), Kagawaran ng Edukasyon, at Commission on Higher Education na gaganapin sa 25-27 Setyembre 2014, 8:00 nu-5:00 nh, sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal, Faculty Center, UP Diliman, Lungsod Quezon.

Ang Sawikaan ay isang mahalagang proyektong nagtatampok sa pamimili ng pinakamahahalagang salita na namayani sa diskurso ng mga Filipino sa nakalipas na taon. Ilan sa mga itinanghal nang Salita ng Taon ay ang canvass (2004), jueteng/huweteng (2005), lobat (2006), miskol (2007), jejemon (2010),wangwang (2012).  Abangan ang mapipili ngayong taon! Naniniwala ang FIT na ang proyektong ito ay isang malikhain at mabisang estratehiya para mapatampok ang dinamismo ng wikang Filipino. 

Bukod sa pagpili ng salita ng taon, may inimbitahan ding mga respetadong edukador, administrador, at iskolar sa wika na magbibigay ng panayamhinggil sa napapanahong isyung pangwika. Sa taong ito, tema ng kumperensiya ang “Wika ng Kahandaan, Kahandaan sa Wika,” na nakatuon sa gamit ng wika sa iba-ibang larang ng buhay tulad ng edukasyon, kalamidad, at social media. Magkakaroon din ng pakitang-turo na inaasahang makapagbibigay ng mungkahing paraan ng inter-aktibong pagtuturo ngayon sa wika na angkop sa implementasyon ng K to 12 ng DepEd. Sa huli, magkakaroon din ng Workshop upang mailatag ng mga guro ang kanilang mga pangangailangan, sariling ebalwasyon, at pangangailangan sa pagtuturo na maaaring irekomenda sa DepEd para matugunan nila sa lalong madaling panahon bilang paghahanda sa nalalapit na implementasyon ng programang K-12 sa mga susunod na taon.

Bayarin sa rehistrasyon: P3000.00 (non-refundable, para sa registration fee, am/pm snack, tanghalian, handout, kit,  conference bag, ID, sertipiko, Sawikaan book)

Lakip nito ang tentatibong programa at reply slip na magsisilbing rehistrasyon at reserbasyon ninyo at kailangang maipadala bago ang 14 Setyembre 2014 upang maibilang kayo bilang opisyal na delegado. Kung makapagbabayad sa o bago ang Setyembre 19, makakukuha ng 10% deskuwento. May online registration din sa http://tinyurl.com/Sawikaan2014.

Para sa mga detalye, maaari kayong makipag-ugnay kay Eilene G. Narvaez sa Tel. No. (02) 547-1860 o Mobile no. 0925-7102481 o sumulat safitsawikaan2012@gmail.com. Umaasa kami sa inyong paglahok.