Malugod  kayong iniimbitahan sa paglulunsad ng librong Transfiksyon: Mga Kathang In-transit (UP Press) at e-book na Like/Unlike: Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam (Flipside Publishing) na magkasamang inedit nina Rolando Tolentino at Rommel Rodriguez.  Isasagawa ito sa Setyembre 11, 2014 4:00pm-6:00pm sa college auditorium ng College of Mass Communication, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.

Magkakaroon ng maikling programa para kilalanin ang mga kontribyutor ng mga antolohiya.  Mayroon ding mga malikhaing pagtatanghal kasama sina Dong Abay, ang Inkantada, Angeli Bayani, Hero Angeles,  Plagpul, Edge Uyanguren ng Musikang Bayan, at  Boy Dominguez.

Ang mga antolohiyang ito’y bahagi ng serye ng kolaborasyon ng dalawang editor para sa tuloy-tuloy na paglikha ng mga kontemporaryong kathang Filipino.  Nauna na sa paglalathala ang Kathang-Isip: Mga Kuwentong Fantastiko (Ateneo Press) at kasalukuyang inihahanda ang dalawa pang antolohiya, ang Wagi/Sawi: Mga Katha ng Ligaya at Pighati at Experimental: Mga Kathang Anti-katha.

Mula sa pabalat ng Transfiksyon: Mga Kathang In-transit

Tayo’y mga manlalakbay sa kani-kaniyang panahon. Baon ang mga salita’t imahinasyon na kailangang itala gamit ang malikhaing isipan. Lunan ng Transfiksyon ang iba’t ibang anyo ng pakikipagsapalaran sa malalawak at makikitid na espasyo, sa kawalan, sa panaginip, sa nakaraan at hinaharap. Narito ang mga kuwentong lumikha ng mga bakas na hindi na mabubura. Sakop ng mga akda ang simula’t katapusan ng likhang reyalidad. May mga paglutang, ang iba’y lumilipad, o kaya’y sinasagwan ang isip upang makabuo ng naratibong magsisilbing giya sa mga kasabayang manlalakbay. Heto na ang Transfiksyon ng ating mga kuwentistang Filipino. Tiyak na mag-iiwan ng pananda sa pagtahak ng ating mga daliri sa pagitan ng bawat pahina.

Mula sa epilog ng Like/Unlike: Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam

Kaya kahit hindi sinasadya, postmoderno ang mga kinalabasang kwento:  mga experimentasyon sa artikulasyon ng sarili at mundo dahil ang premis ng virtual na mundo ay ang pagkawatak-watak ng sarili at ng mismong mundo.  Kahit pa ang daming pahina ng hypertext na pumapatungkol sa sarili, ang pagiging hypertext ng mga pahina at sipi ng kwento ay pumapatungkol din sa pagiging hypertext ng sarili.  Hindi na lamang diretso ang trajektori ng pagkaunawa at pagkatuto ng pagkatao at individualismo, may kanya-kanya itong direksyon sa inaasahang purposiveness ng nais maunawaan:  aspekto lamang, hindi kabuuan dahil nga ang paradox ng kabuuan ay hindi naman ito mabubuo kahit pagtagni-tagniin sa Internet.