Sino-sino ang mga manunulat ng Kanlurang Bisayas noong ika-20 siglo hanggang ngayon? Ano ang kanilang pinagkaabalahan sa tema at istilo? Saan natin sila mailulugar sa pampanitkang kasaysayan ng bansa? Paano babasahin ang mga akdang pampanitikan sa Kinaray-a, Hiligaynon, at Akeanon? Paano ang galing nila sa wika naka(ka)tulong sa artikulasyon at pagpapakahulugan ng ating global-nasyonal-rehiyonal na konteskto, at naka(ka)sulong sa porma ng binalaybay, sugidanon, dula?

Marami nang nalathalang mga akda ang mga manunulat mula sa Kanlurang Bisayas. Mababasa ang mga ito sa Hiligaynon Magazine, sa mga antolohiya tulad ng Bahandi, Sugilanon, Ani, Patubas, Mantala, Maaram at dyornal tulad ng SanAg, Busay, Bueabod, at iba pa. Visible din online ang panitikang Kinaray-a, Hiligaynon, at Akeanon. Nariyan din ang indibidwal na aklat nina Alice Tan Gonzales, Ma. Milagros Geremia Lachica, John Iremil Teodoro, Felino Garcia, Alex Delos Santos, at iba pa. Subalit wala pang masyadong nalalathalang aklat na nagsusuri at nagbibigay ng paghuhusga sa mga ito. Maaaring basahin at gawan ng kritika ang mga sugilanon at nobela nina Angel Magahum, Ramon Muzones, Lino Moles, at Magdalena Jalandoni; mga binalaybay nina Augurio Abeto, Santiago Mulato, Melchor Cichon, Alain Russ Dimzon; at dula nina Miguela Montelibano, Serapion Torre hanggang kay Fundidor Tipon III.

Ito ang magiging unang antolohiya ng kritikal na pagbasa ng mga akdang pampanitikan ng/sa Kanlurang Bisayas mula ika-20 siglo hanggang ngayon. Iniimbitahan ang mga iskolar, kritiko, manunulat, at gradwadong mag-aaral na Filipino sa pagbasa at pagsumite ng mga kritika ng mga akda sa Kinaray-a, Hiligaynon, at Akeanon. Wikang Filipino ang gagamitin, at kung maaari ay timpla-Bisaya, ayon sa napasimulan ni Dr. Leoncio Deriada sa rehiyon, gamit ang Ortograpiyang Pambansa na isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Tinatanggap rin ang mga artikulong isinulat sa Ingles. Magkagayunpaman, prayoridad ng antolohiya ang paglalathala ng mga kritikang nasusulat sa Filipino.

Layunin ng aklat na matipon ang iba’t ibang kritika na nalathala sa mga publikasyon; mahikayat ang mga kritiko, iskolar, at mga estudyante na sumulat ng kritika; at malathala ang mga ito bilang isang koleksiyon ng kritika tungkol sa mga akdang pampanitikan sa Hiligaynon, Kinaray-a, at Akeanon.

Kailangang may haba ang inyong sanaysay o artikulo na 1500 salita hanggang 3000 salita at sumusunod sa MLA format. Maaaring nalathala na o hindi pa. Sakaling nalathala na, ilakip ang detalye ng publikasyon at pahintulot ng pabliser na muling malathala.

Ipadala ang inyong kontribusyon sa antolohiyakritika@gmail.com kalakip ang isang talata na tala tungkol sa sarili. Ang final na desisyon ng pagtanggap para sa publikasyon ay nasa pabliser.

Dedlayn ng submisyon: 31 Oktubre 2014.

Mga Pasimuno ng Proyekto: Genevieve L. Asenjo at John E. Barrios, mga editor