Deadline: entries should be personally submitted on the first day of Lunduyan 2014 (scheduled on October 20-24, 2014) Gawad Emmanuel […]

GUMIL Ilocos Sur Literary Exhibit. Pakpakauna a paset ti GUMIL Ilocos Sur Anibersario 50. Ditoy ti Pakabuyaan kadagiti nagkauna a libro ken dagiti indibidual a piesa dagiti napili a premiado a sarita, nobela, daniw, ken drama a gapuanan dagiti mannurat a nayanak, nagnaed iti probinsia ti Ilocos Sur ngem nagdappatdan iti sabali a disso, dagiti nagdiaspora nga agsubli ken dagiti saan a pimmanpanaw iti probinsia ti Ilocos Sur. Pasetda amin iti daytoy napnuan-pakasaritaan a pangliteratura a pagteng.

Tanghalang Pilipino’s PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE (Death of a Salesman) opens September 26 at the CCP! Buy your tickets now! […]
Apolinario Mabini and Isabelo delos Reyes have one thing in common – both of them will celebrate their 150th birth anniversaries […]
The unprecedented success of Japanese and Korean horror on international markets in the early 2000s increased the demand for the […]
Sino-sino ang mga manunulat ng Kanlurang Bisayas noong ika-20 siglo hanggang ngayon? Ano ang kanilang pinagkaabalahan sa tema at istilo? Saan […]
Inaanyayahan ang lahat sa paglulunsad ng “Nuno sa Puso,” dalawang koleksiyon ng mga liham at pangaral sa pag-ibig mula kay […]
Malugod  kayong iniimbitahan sa paglulunsad ng librong Transfiksyon: Mga Kathang In-transit (UP Press) at e-book na Like/Unlike: Kuwentong Facebook Status […]
It is with great pleasure that we invite you to the press launch of Dulaang UP’s ANG HULING LAGDA NI […]
Now, readers of all ages can grab some of the most popular pinoy indie komiks this side of Manila at the Meganon […]