Inaanyayahan ang lahat ng mga rehiyunal na manunulat na magpasa ng malilikhaing akda tungkol sa danas ng LGBT sa iba’t […]