Inaanyayahan ang lahat ng mga rehiyunal na manunulat na magpasa ng malilikhaing akda tungkol sa danas ng LGBT sa iba’t ibang parte ng Pilipinas. Layunin ng antolohiya ang makakalap ng pinakaraming akda na komprehensibong magsasalaysay ng buhay LGBT sa bansa. Magpasa na sa [email protected]

Mangyaring kunsultahin ang listahan sa ibaba para sa ilang paalala hinggil sa antolohiya:
1. Maaaring magpasa ang mga manunulat na mula sa iba’t ibang rehiyon, bukod sa NCR.
2. Maikling kuwento at sanaysay ang hinihingi ng antolohiya.
3. Mangyaring maglakip ng salin sa wikang Filipino kung ang akdang ipapasa ay nasa wika ng isang partikular na rehiyon. 
4. Sundin ang format na Arial 11, double-spaced, 8.5 x 11 at may bilang ng pahina. Ilakip sa huling pahina ang maikling bionote tungkol sa may-akda. Maaaring gumamit ng alias o pen name. 
5. Kung ikaw ay mula sa Kamaynilaan at interesado ring magpasa, maaaring tanggapin ang akda kung ang lunan at banghay nito ay hindi Maynila. 
6. Maaaring magpasa ang straight subalit ang akda ay marapat na patungkol sa danas ng LGBT.
7. Tatanggap ng akda hanggang Nobyembre 23, 2014.
8. Para sa dagdag na katanungan, mangyari magemail sa [email protected] o bisitahin ang facebook page na May Rainbow din sa Amin:https://www.facebook.com/rainbowexpress143?ref=hl