Inaanyayahan na magpasa ng kontribusyon sa antolohiyang pinamagatang BTS (Behind The Scene).

Ito ay koleksyon ng mga personal na sanaysay ng mga kumikilos sa likod ng kamera tulad ng direktor, script writer, cinematographer, editor, production designer, atbp. Maaari nyong isulat ang inyong personal na karanasan sa inyong mga trabaho s apagbuo ng isang pelikula o ‘di kaya ang inyong sariling malikhaing proseso sa pagbuo ng isang pelikula.

Hinikayat kayong magpasa sa email na ito: [email protected]