Inaanyayahan ang lahat na magpasa ng kanilang akdang DAGLI (mala-dagling sanaysay, mala-dagling kuwento at/o eksperimental na anyo man) para sa antolohiyang Silip: Pagpuslit sa mga Espasyo.

Ang mga dagli ay maaaring umikot sa mga temang pag-ibig na pumupuslit, relasyon na isang saglit (nasa itaas), erotikong relasyon, atbp usaping sekswal / sekswalidad na katulad din ng dagli — maigsi ngunit tiyak ang iniiwan na lalim o hindi kaya’y sugat.

Maaaring ipasa ang mga entri o mga katanungan sa [email protected] (Format: Arial, 11, double-space, letter size na bond paper, na may maiksing pagpapakilala sa may-akda sa huling pahina) hanggang Nobyembre 21, 2014. Maaaring magpasa ng tatlo hanggang limang dagli (inirerekomendang hindi lalampas sa dalawang pahina ang bawat dagli). Maaari ring bisitahin ang official facebook page nito: https://www.facebook.com/silipsaglit

Dahil maraming kuwentong nabubuo sa isang saglit.

Dahil maraming naririnig na naratibo ang mga espasyo.