Forum sa Filipino Bilang Wika ng Pananaliksik-Panlipunan 17 Nobyembre 2014 (LUNES)* 1-4pm * Yuchengco 407-409, DLSU, Manila.

Ang mga imbitadong tagapagsalita: Prop. Melania L. Abad-Flores (Former Vice-Chancellor for Community Affairs, UP-Diliman) G. Raymond De Vera Palatino (Former Representative, Kabataan Partylist; Chairperson, BAYAN-NCR) Dr. Rowell D. Madula (Pangalawang Tagapangulo, DLSU-Departamento ng Filipino Managing Editor, Malay Research Journal)

Libre ang rehistrasyon. Ang aktibidad na ito ay isinasagawa ng Departamento ng Filipino ng De La Salle University (DLSU)-Manila bilang bahagi ng Linggo ng Misyong Lasalyano.

Mangyaring magtext sa 0927-2421-630 ang mga nais lumahok sa forum na ito. May libreng sertipiko rin ang mga kalahok.