Pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Leyte Normal University (LNU) ang Pinulungan ngan Panurat: Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Waray sa 9-11 Disyembre 2014 sa Leyte Normal University, Lungsod Tacloban, Leyte.

Tampok sa naturang kumperensiya ang pagtalakay sa estado ng wika at panitikang Waray. Layunin din nitong matalakay ang mga isyu at pagbabago bilang mahalagang sandigan sa higit pang pagpapaunlad ng wika at panitikang Filipino. Ilulunsad din dito ang koleksiyon ng piling tula at dula ni Iluminado Lucente na may salin sa wikang Filipino, gayundin ang mga piling sanaysay ni Norberto L. Romualdez na isinalin sa wikang Filipino.

Bukás ito sa mga manunulat, guro, at iskolar. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kina Lourdes Z. Hinampas (KWF) sa 0932-6348721 at Dr. Alvin Rom De Mesa (LNU) sa 0928-3364862.