Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang lahat ng kabataang nasa edad 12-17 na magpasa ng kanilang mga akda […]
Tatanggap hanggang 28 Nobyembre 2014 (Biyernes) ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng mga tesis at disertasyong nakasulat sa Filipino […]
This years Writers Night will be held on December 5, 6 p.m., at the Executive House, UP Diliman, Quezon City. […]