Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang lahat ng kabataang nasa edad 12-17 na magpasa ng kanilang mga akda sa Timpalak Uswag Darepdep, isang timpalak pampanitikan para sa kabataan tampok ang mga katutubong wika ng Filipinas.

Para sa unang taon (2014-2015), nahahati ang timpalak sa mga kategoryang maikling kuwento at tula sa mga sumusunod na katutubong wika: Ilokano, Bikol, Sebwano, at Mëranaw. Hindi bababa sa sampung pahina ang akdang ipapasa para sa kategoryang maikling kuwento. Sa kategoryang tula naman, ang koleksiyon ay kailangang magtaglay ng hindi kukulangin sa sampung (10) tula at hindi hihigit sa labinlimang (15) tula. Ang bawat kalahok ay maaaring magsumite ng isang entri para sa bawat kategorya. Ang Timpalak Uswag Darepdep ay isang paraan ng KWF para payabungin ang mga katutubong wika sa bansa at lalo pang pagyamanin ang wikang Filipino.

Ang mga magwawagi sa bawat rehiyon ay tatanggap ng medalya mula sa KWF at ng sumusunod na mga gantimpalang salapi: Sampung Libong Piso (Php 10,000) para sa unang gantimpala, Limang Libong Piso (Php 5,000) para sa Ikalawang Gantimpala, at Tatlong Libong Piso (Php 3,000) para sa Ikatlong Gantimpala.

Bukas ang timpalak sa mga lahok hanggang 2 Marso 2015. Para sa iba pang impormasyon hinggil sa timpalak, bisitahin Facebook page ng KWF o ang www.kwf.gov.ph.