Nagsama ang BEYBLADE NI REBO at ang MACHINE NI KIKO para ihandog sa inyo ang RAKENROL at HARDCORE na Children’s Book ng taon: “SI KAITLIN AT ANG GAME MACHINE”

Mula sa kwento ni Ferdinand Pisigan-Jarin (National Book Awardee, Anim na Sabado ng Beyblade at Carlos Palanca Memorial Awardee) at guhit ni Manix Abrera (Kiko Machine Author) at inilimbag ng Vibal Publishing.

Imbitado ka sa paglulunsad sa ika-23 ng Pebrero 2015 (Lunes) sa ganap na ika-2 ng hapon sa MB Auditorium, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila. Sa pakikipagtulungan ng PNU Kadipan at Circulus Literati. Makipagkwentuhan kina Ferdie at Manix at pag-usapan ang ambag nila para sa Panitikang Pambata sa bansa!