The IYAS National Writers’ Workshop of the University of St. La Salle, Bacolod City, has selected 15 Fellows for 2015, […]
Magdaraos ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender Based sa 6-8 Mayo 2015, 8:00 nu-5:00 nh sa GSIS Theater, […]
Inyalat ni Daniel L. Nesperos ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Daniw ti 1st Saniata Prize babaen ti daniwna […]
The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (CPMA) announces that it has revised the rules governing the 65th year contest. […]
Ericson Acosta will launch his new book Mula Tarima Hanggang at Iba Pang mga Tula at Awit (UP Press, 2015) […]
Bukas na sa pagtanggap ng lahok ang ika-8 Palihang Rogelio Sicat, pambansang palihan sa malikhaing pagsulat sa Filipino. Gaganapin ang […]

Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang Pilipino
19-21 Nobyembre 2015
Ateneo de Davao University
Lungsod Davao

Masalimuot na usapin ang identidad. Bilang mga Pilipino, sala-salabit at sapin-sapin ang dala-dala nating identitad: batay sa ating pananampalataya, wika, rehiyong pinagmulan, kasarian, kabuhayan o uring panlipunan. Sa ilang mga mahahalagang isyu, mahirap tiyakin kung aling identidad ang mananaig sa atin. Halimbawa, nagiging matingkad ang identidad natin bilang Kristiyano o Muslim sa ating paninindigan sa anumang usapin na may kinalaman sa kalagayan ng Mindanao, sa usapin man ng Bangsamoro Basic Law o sa pananaw natin sa insidenteng naganap sa Mamasapano. Identidad din ang ating tuntungan sa isyu ng patakaran ukol sa wikang panturo. Maging ang ating reaksyon sa kaso ng pagpaslang kay Jennifer Laude ng isang Amerikanong sundalo ay nakukulayan ng lente ng ating kasarian, oryentasyong sekswal, lahi at/o pambansang identidad.

March is the anniversary month of the UP Press, and every year, a month-long sale is exclusively held at the […]
Sa pangunguna ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Filipino, at ng Dalubhasaan ng Umuusbong na mga Mag-aaral sa Araling […]
It has been 15 years since China-born Maningning Miclat, a poet of three languages, prize-winning visual artist, published book author, […]