P ICW Panayam Lecture Series: “Kung Bakit Paulit-ulit Kailangang Barilin si Rizal” Dr. Pedro “Jun” Cruz Reyes 18 March 2015, Rizal Hall, CAL, UP Diliman