Sa pangunguna ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Filipino, at ng Dalubhasaan ng Umuusbong na mga Mag-aaral sa Araling Filipino (DANUM), Pamantasang De La Salle, magkakaroon ng kolaborasyon ang mga mag-aaral na kumukuha ng Araling Filipinas at mga akademiko at iskolar sa naturang disiplina. Layunin ng Pambansang Kumperensiya na palakasin ang mga pag-aaral o pananaliksik na may kinalaman sa Araling Filipino. Ang komite ng kumperensiya ay tumatanggap ng papel na may kaugnayan ngunit hindi limitado sa mga paksang Kultura, Wika at Midya. Magiging susing tagapagsalita si Dr. Ramon “Bomen” Guillermo ng Unibersidad ng Pilipinas tungkol sa kasasaysayan ng Araling Pilipino at hinaharap nito sa integrasyong ASEAN.

Pagpapasa ng Abstrak: Ang pagpapasa ng abstrak ay maaaring nakasulat sa wikang Ingles o Filipino at ipasa sa e-mail add na danumconference@gmail.com. Ipangalan ang isusumiteng file gamit ang inyong Apelyido (SURNAME, gamit ang upper case), kasunod ang pangalan (first name, gamit ang lower case), at ang maikling bersyon ng inyong papel. Halimbawa, TABERNEROgraceAngPagkababae.

Para sa pagpapasa ng abstrak gamitin ang pormat na MS Word document (.doc file format) na may 300-500 na haba ng salita. Gamitin ang Arial 11-point font typed in letter-sized page, na may one-inch margins on all sides. TANGING TEXT LAMANG ang DAPAT LAMANIN ng ABSTRAK walang anumang grap, litrato o talanahayan. Kinakailangan na ito ay naglalaman ng pamagat/ pangalan ng awtor/ (salungguhitan ang pangalan ng awtor na magtatalakay ng papel sa aktuwal na presentasyon), departamento/ email add. Kinakailangan lamanin ng abstrak ang maikling introduksyon, kasunod ang buod ng resulta at konklusyon ng pag-aaral.

Mahahalagang Petsa:
Marso 27, 2015 Dedlayn para sa Pagsumite ng Abstrak
Abril 3, 2015 Dedlayn para sa Early Bird na Rehistrasyon
Abril 27, 2015 Dedlayn para sa Regular ng Rehistrasyon
at sa Pagsumite ng Buong Papel
Mayo 15-16, 2015 Kumperensiya

Conference Fee: Ang kabuuang bayarin ay para sa rehistrasyon, transportasyon (ferry transfer), akomodasyon (triple sharing sa Corregidor Inn) at pagkain.
Early Bird
Regular
Estudyante
4,000.00
5,000.00
Propesyonal
4,500.00
5,500.00

Maaaring magbayad sa pamamagitan ng anumang sangay ng UCPB (account name, De La Salle University; account number, 120-114711-9, at SWIFT code UCPBPHMM). Para sa mga magbabayad ng tseke pakipangalan lamang sa “De La Salle University.” Paki-email ang scanned copy ng inyong deposit slip sa danumconference@gmail.com. Para sa anumang katanungan, mangyari lamang makipag-ugnayan kay Mr. Ryan C. Atezora sa numerong 09499146379 o mag-email sa ryan_atezora@dlsu.edu.ph, kay Ms. Rita D. Morales sa numerong 09235012295 o mag-email sa rita_morales.