Mga librong hindi na ginagamit? Hayaang mabasa ng iba! Donate na! Tumatanggap ang Hiraya Kolektib ng mga librong kuwentong pambata, koleksiyon ng mga tula, sanaysay, dula, maikling kuwento, nobela, at iba pang nasa anyong literatura. 

Para sa dagdag pang katanungan: 
E-mail: hirayaorgmp@gmail.com
Facebook: facebook.com/BuklatanHirayaKolektib
Contact No.: 09367747343