12 Hunyo – Konsultasyon sa Ortograpiyang Ilokano
18-20 Hunyo – Uswag Bukidnon!
22-24 Hunyo – Uswag CALABARZON!
27 Hunyo – Paglulunsad ng aklat na Bayung Sunis ni Zoilo Hilario
29-30 Hunyo – Uswag Bacolod!

Tungkol sa pambansang seminar-workshop na “Uswag: Dangal ng Wikang Filipino”:

Sinimulan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 2013 ang “SULONG: DANGAL NG FILIPINO” bilang pag-alinsunod sa mandato nitong magtaguyod ng patuluyang pagpapaunlad at pagpapayaman pa ng wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika sa bansa. Sa pamamagitan ng naturang programa ay unti-unting naitaguyod ng KWF ang sarili nitó bilang awtoridad sa mga usaping pangwika sa bansa. Ang panimulang hakbanging ito ng KWF ay naglalayong isakatuparan ang estandardisasyon ng mga wika sa bansa.

Nakita ng KWF ang kahalagahan na ipagpatuloy ang naturang programa na may pagsulong mula sa estandardisasyon ng wikang Filipino tungo sa pagpapalaganap ng wikang Fiipino bilang Wika ng Karunungan, sa pamamagitan ng programang “USWAG: DANGAL NG WIKANG FILIPINO.” May layunin itong higit na tutukan ang pagpapasigla ng wikang Filipino sa tulong ng mga katutubong wika sa bansa—kung kayâ simboliko ang pagpapangalan sa programa sa salitang “uswag” ng mga Bisaya na nangangahulugang pagsulong din, ngunit higit na may bigat sapagkat isa itong pagsulong na ang tunguhin ay isang pambansang kaunlaran. Sa pagsasakatuparan ng proyektong ito, matalik na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang KWF sa mga pangunahing organisasyong pangwika at mga ahensiya ng pamahalaan. Higit sa lahat, nais na itanghal ng KWF sa madla ang mga pakinabang sa paggamit at pagtataguyod sa wikang Filipino.

Layon ng seminar-workshop na bigyan ng de-kalidad na pagsasanay ang mga guro sa Filipino ukol sa wika, panitikan, at kulturang Filipino sa pamamagitan ng mga paksang Ortograpiyang Pambansa, KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat, at Korespondensiya Opisyal.

Itinuturo sa Ortograpiyang Pambansa ng KWF ang wastong pagbaybay ng mga wikang katutubo at ng wikang Filipino tungo sa estandardisasyon ng mga wika sa bansa. Ngayong 2015, idinagdag sa seminar-workshop na ito ang pagtuturo ng KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat upang maging patnubay at sanggunian sa masinop na pagsulat ng mga guro, estudyante, at mga iskolar para sa kanilang pananaliksik at pagsulat. Ang Seminar sa Korespondensiya Opisyal ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG), partikular na ang Local Government Academy sa ilalim nitó. Ito ay tatlong araw na gawain na seminar na dadaluhan ng mga tagapamahala ng Yunit / Sangay Pantauhan ng pamahalaang lokal, information office, atbp. upang sumailalim sa puspusang paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya ng mga opisina o ahensiya ng pamahalaan. Sa pangkalahatan, ang naturang pambansang seminar-workshop ay naglalayong maitampok ang matayog at puspusang paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya alinsunod sa Executive Order Blg. 335, serye 1991 ni dating Pangulong Corazon C. Aquino.

Ang “USWAG: DANGAL NG WIKANG FILIPINO” ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pakikipagtulungan sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED), at iba pang mga lokal na organisasyon at pambansang ahensiya ng pamahalaan.

Sa kasalukuyan, nakarating na ang pambansang seminar-workshop na ito sa sumusunod na lalawigan: Batanes, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Isabela, Cagayan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Albay, Camarines Sur, Palawan, Cebu, Capiz, Aklan, Agusan del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Negros Occidental, at South Cotabato.