Bilang tugon sa deklarasyon ng pagpapalaganap ng mga akda bilang bahagi ng pagiging manggagawang pangkultura, ilulunsad ng Kataga – Lucena (Panitik […]
“From the Eyes of a Healer” has extended the deadline for accepting submissions of literary contributions (nonfiction, medical anecdotes) in […]