Bilang tugon sa deklarasyon ng pagpapalaganap ng mga akda bilang bahagi ng pagiging manggagawang pangkultura, ilulunsad ng Kataga – Lucena (Panitik at Tanghal) ang art exhibit sa ika-28 Hunyo 2015 sa Luisa and Daughter Restaurant, Lucena City, Quezon.
Tampok ang 15 obra ni Christopher Fernandez ng PIZON (Pintor ng Quezon) sa exhibit na pinamagatang “Mga Pikit na Sugat: Tanghal-Sining ng Samu’t Saring Forever”. Layon ng proyektong ito na ibahagi ang paniniwalang ambag sa pag-unlad ng lipunan ang paglago ng sining at kultura sa Lalawigan ng Quezon.
Sa pakikipag-ugnayang ito, itatanghal ang bawat tulang nakalapat sa mensahe ng mga obra sa pamamagitan ng audio-visual presentation at performance art.
Magkakaroon rin ng libreng panayam pampanitikan at sining hinggil sa pagpipinta at pagsusulat sa pangunguna ng mga imbitadong tagapagsalita