1.      Ang tigi  alang lamang sa upat (4) ka kategoriya: Sugilanon, Balak, Gumalaysay ug Komiks nga bukas alang […]