1.      Ang tigi  alang lamang sa upat (4) ka kategoriya: Sugilanon, Balak, Gumalaysay ug Komiks nga bukas alang sa mga magsusulat nga nagagikan sa Luzon, Kabisay-an ug Mindanao;
2.      Ang tigi magsugod sa Hulyo 1, 2015 ug matapos sa Septiyembre 30, 2015, nga ang mga ganti mao kining mosunod:
Unang Ganti                                      :           PhP 5,000.00
Ikaduhang Ganti                              :           PhP 3,000.00
Ikatulong Ganti                                :           PhP 2,000.00
Ug tulo (3) ka Pinasidunggan        :           PhP 500.00/Pinasidunggan
3.      Mahimong isalmot ang wala pa mapatik ug kon napatik na, kinahanglan patabanan ug “Panghimatuod” kon unsa nga mantalaan kun magasin diin kini napatik, ug kon kanus-a napatik, ug kinahanglan nga wala pa kini sukad makadaog og major prize sa bisag asa nga mga tigi sa sinulatay;
4.      Matag sumasalmot gitugotan lamang sa pagsalmot og duha (2) ka entry  sa matag kategoriya;
5.      Sa matag kategoriya, usa lamang ka ganti ang mahimong madaog sa matag magsusulat, sabton nga sa duha ka entry nga midaog sa samang kategoriya, ang dakong pwesto lamang maoy iyang maangkon.
6.      Ang matag salmot kinahanglan nga minakinilya/computer print/Xerox sa usa ka mubonga bond paper (8-1/2” x 11”) sa tagurha ka lab-ang. Dili hanap. Ang margin usa lamang ka pulgada sa matag kilid. Himoon nga upat (4) ka kopya nga isulod sa taas nga sobre uban ang entry fee ngaPhP 100.00 diin ilakip pagsulod angP anghimatuod;
7.      Ang matag entry fee sa kada salmot nga tag-PhP 100.00 ipaagi sa hero postal o money order ug ibayad ngadto sa BATHALAD-Mindanao. Ang BATHALAD-Mindanao dili manginlabot sa mga salmot ug entry fee nga mawagtang diha sa pahatanan, ug dili mahidangat sa buhatan niini;
8.      Ang matag salmot kinahanglan Ulohan ra ang isulat sa matag kategoriya. Dili patikan ni sulatan og mabisag unsa nga marka, kuri-kuris ug uban pang marka ang luyo nga bahin sa matag tampo;
9.      Sa Tigi sa pagsulatog Komiks, napulo (10) ngadto sa napulog duha (12) lamang ka kahon (Frame) sa matag salmot ang gitugot.
10.  Ang matag salmot nga Balak, kinahanglan nga dili molabaw sa duha (2) ka panid. Ang Sugilanon, gikan sa pito (7) ngadto sa napulo (10) ka panid, ug ang Gumalaysay, gikan sa upat (4) ngadto sa unom (6) ka panid;
11.  Ang Ulohan, tinuod nga ngalan sa tagsulat, adres, contact number ug pirma, kinahanglan isulod sa gamay nga sobre, takpan ug sinelyohan. Ang maong sobre sulatan lamang sa Ulohan ug Kategoriya;
12.  Anga BATHALAD-Mindanao adunay katungod sa paghikling sa mga himatud-an nga nakalapas bisan hain niining mga lagda. Ang maong salmot o mga salmot dili na ilakip sa Tigi ug ang entry fee dili namahibalik sa tagsulat;
13.  Ang tanang mananaog nga salmot panag-iyahon sa BATHALAD-Mindanao kinsa adunay katungod sa pagpatik, pagmantala o paglangkob ngadto sa usa ka basahon. Ang katungod sa tagsulat magpabilin ingon man katungod usab niya ang pagpatik niini alang sa iyang kaugalingon apan kinahanglan mangayo og pagtugot sa BATHALAD-Mindanao;
14.  Ang hukom sa Hunta sa mga Maghuhukom pagailhong pinal ug dili na matuis ni malalis;
15.  Ang mga mananaog ipahibalo atoll sa tinuig nga Kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao sa bulan sa Oktubre17-18, 2015 didto sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
16.  Ang mga salmot adto ipadangat sa BATHALAD-Mindanao, c/o Diana Flores sa 017 Doña Juana Subdivision, Pala-o, Iligan City.

Giandam:                                                      Giuyonan:                            
 
NESTOR B. DEGOMA                                                        RAUL G. MOLDEZ
Tagbitang-Komite sa Tigi                                                     Pamuno
0919-243-7178/0905-849-0831                                              0935-837-6904