Maging kasapi ng UST-PANULAT sa pamamagitan ng tatlong hakbang. Tumatanggap na rin ang organisasyon ng mga rekwayrment sa pamamagitan ng ONLINE APPLICATION.

1. I-download ang application form. I-click ang link na https://drive.google.com/…/0Bx0ohVAzAYtbWUt6X3pUNC05b…/view…

2. Maghanda ng tig-dalawang kopya ng mga rekwayrment: 2×2 I.D. picture, registration form, harap at likod ng I.D., at application form.

3. Ilakip ang mga rekwayrment sa short brown envelope at ipasa ito sa tanggapan ng General Education: Departamento ng Filipino, G/F, UST Main Building. Hindi tatanggapin ang kulang sa rekwayrment.

Maaari ring magpasa ng online application. Ipasa sa .doc o .pdf format ang mga rekwayrment sa aming e-mail address: ust.panulat@gmail.com na may sabjek at filename na PANULAT KAANIB <Student I.D. Number> Hal.: PANULAT KAANIB 2013001611

Tatanggapin ang mga rekwayrment hanggang Agosto 14, 2015.

Para sa mga tanong at iba pang detalye, makipag-ugnayan sa aming Facebook page o e-mail address: ust.panulat@gmail.com