Inaanyayahan ang publiko sa paglulunsad ng nobelang Ang Pagbabalik ni Maria Makiling Unang Aklat ni Will Ortiz. Gaganapin ito sa Pulungang Claro M. Recto, KAL, UP Diliman sa darating na Oktubre 29, 2015 mula 1:00–3:00 n.u.
 
Tulad ng diwata, malapit si Will sa mga hayop na gala, nahahalina sa halamanan, bundok, at karagatan. Simula sa pagkabata, hitik na sa mga kuwento ng alamat at anting-anting ang kanyang buhay. Mga batang bida sa mundong kakaiba ang mga isinusulat niya.  Awtor din si Will ng Bugtong ng Buwan at iba pang Kuwento (UP Press, 2011) na nanalo ng Madrigal Gonzales Best First Book Award. 
 
 Ang Pagbabalik ni Maria Makiling Unang Aklat ay inilathala ng UP Press.