Tunguhin nitong antolohiya ng mga kuwento at sanaysay na talakayin ang karanasan ng pagiging LGBT – lesbian, gay, bisexual at […]
Create new memories and see life experiences through the lenses of theater with our Theater Arts for Seniors course!  Courses […]
“His publications are sought after by many in the academe and literary circles not just in the region but throughout […]
Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng UP Diliman Gender Office at University Center for Women and […]

Magsalin o hindi, ito ang tanong. 

Tinatawagan ang mga kabataan na lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016!

Ang Sali(n) Na, Shakespeare! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin.

Eleven writers have been named writing fellows of the 2016 Palihang SWK-CBSUA sa Malikhaing Pagsulat scheduled on February 27 and […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila […]
Bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, ang Palihang Rogelio Sicat 9 […]
Inihahandog ng UP  Sandigan ng Mag-aaral sa Ikauunlad ng Kamalayang maka-Araling Pilipino (UP SIKAP)  at pakikpagtulungan ng UP Writers Club […]
Tumatanggap ang BISIG, ang opisyal na journal ng Institute for Labor and Industrial Relations (ILIR), Center for Labor Research and […]