Lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016


12745633_517336398437463_115151800842281046_n.png

Magsalin o hindi, ito ang tanong. 

Tinatawagan ang mga kabataan na lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016!

Ang Sali(n) Na, Shakespeare! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taong 2016, ang tekstong isasalin ay ang mga piling soneto ni William Shakespeare bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-400 kaarawan sa ika-26 Abril 2016. 

Para sa karagdagang detalye bisitahin ang link na ito: http://kwf.gov.ph/6553-2/.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *