Palihang Rogelio Sicat 9 bahagi ng ika-50 anibersaryo ng DFPP


sicat9.png

Bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, ang Palihang Rogelio Sicat 9 ay gaganapin sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, ika-8 hanggang 12 ng Hunyo, 2016.

Ang mga nais na makalahok sa PRS 9, taunang pambansang palihan sa malikhaing pagsulat sa Filipino, ay may hanggang ika-30 ng Abril upang magpasa ng alinman sa: limang (5) tula, o dalawang (2) maikling kuwento (10-15 pp bawat isa), o dalawang (2) kuwentong pambata, o limang (5) dagli, o dalawang (2) malikhaing sanaysay (10-15 pp). Maglakip ng maikling tala sa sarili na may contact number at litratong may kulay. Ang lahat ng lahok ay dapat nakasulat sa Pambansang Wika;  12pts Arial, double space, 8  ½  X 11. Ang mga lahok na nasusulat sa ibang wika ng Pilipinas ay kinakailangang may salin sa Filipino.

Ipadala ang mga lahok sa palihangrogeliosicat9@gmail.com

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *