The Cultural Center of the Philippines (CCP) is now accepting applications for the Virgin Labfest 12 Writing Fellowship Program which will be […]
The USC Cebuano Studies Center in cooperation with the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) will host the national conference on […]
Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman (UP SWF-Diliman) sa pakikipagtulungan ng Komite sa Wika ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, […]
The UP Writers Club is the University of the Philippines’ finest literary organization since its inception in 1927. The organization pushes for […]
In celebration of the National Literature Month, the Unyon ng Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) will hold its National Writers Congress […]
Matagal nang pinupuna ang panitikang pambata sa Pilipinas bilang “masyadong wholesome” o kaya nama’y hiwalay sa tradisyong makabayan ng panitikang […]
Isa sa mga bansang gay-friendly ang Pinas sa buong mundo, naiwawagayway natin ang Rainbow flag sa Pride parade. Ngunit, ganap […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila […]
The UP Institute of Creative Writing (ICW) is now accepting submissions for the tenth issue of Likhaan: The Journal of […]