CCP now accepting applications for Virgin Labfest 12 Writing Fellowship Program

The Cultural Center of the Philippines (CCP) is now accepting applications for the Virgin Labfest 12 Writing Fellowship Program which will be held on July 5 – 17, 2016. The Virgin Labfest 12 Writing Fellowship Program is a two-week mentorship program on the study and practice of dramatic writing for the stage. The fellows will take part […]


National conference on Cebuano language and literature to be held at the USC

The USC Cebuano Studies Center in cooperation with the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) will host the national conference on Cebuano language and literature on April 25-27, 2016 at the Gansewinkel Hall, University of San Carlos, Cebu City.The conference aims to address the issues and challenges of Cebuano language and literature in the struggle to […]


“Talasalitaan” ng isang eleksiyon sa UP Diliman

Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman (UP SWF-Diliman) sa pakikipagtulungan ng Komite sa Wika ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, UP Diliman ang regular nitong  talakayan na Talasalitaan na may temang “Wika ng Midya at Kultura ng Eleksiyon” sa Abril 28, 2016, 2016 (Huwebes) sa ganap na 2:00-4:00 ng hapon sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, UP Diliman, Lungsod […]


Call for submissions to Literary Apprentice 2017

The UP Writers Club is the University of the Philippines’ finest literary organization since its inception in 1927. The organization pushes for innovation and transformation, while continuing to recognize and uphold its traditions. In line with its 90th anniversary, the UP Writers Club will be publishing the 2017 Literary Apprentice with the theme of Resistance. Works with radical content or […]


UMPIL Congress on April 30

In celebration of the National Literature Month, the Unyon ng Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) will hold its National Writers Congress on April 30, 2016, 8 am to 5 pm, at the Faura Hall AVR, Ateneo de Manila University, Quezon City. The congress consists of a writers forum in the morning, and the awarding ceremonies of […]


Call for submissions para sa Taas-Kamao: Mga Radikal na Kuwentong Pambata

Matagal nang pinupuna ang panitikang pambata sa Pilipinas bilang “masyadong wholesome” o kaya nama’y hiwalay sa tradisyong makabayan ng panitikang Filipino. Nananatiling hadlang sa kapangahasan ng mga aklat pambata ang paniniwalang ito’y “para lamang sa mga bata” at sa mahigpit na pagbabantay ng mga institusyon gaya ng pamilya, paaralan, at simbahan. Ang proyektong ito ay […]


Panawagan para Sa LGBTQIYA

Isa sa mga bansang gay-friendly ang Pinas sa buong mundo, naiwawagayway natin ang Rainbow flag sa Pride parade. Ngunit, ganap na bang malaya? Sirena na ang mga batang beki na inilublob ng tatay sa drum. Nairampa na nila ang kanilang gown at stiletto. Nakapagtatag ng federacion at nagkapag-establish ng lengwaheng bekimon. Nakalipad na ang mga […]


Kritika Kultura Lecture Series presents Vicente L. Rafael, Ramon Guillermo, and Vernon Totanes on Benedict Anderson

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with the Rizal Library—will be hosting three lectures on the late Benedict Anderson, featuring Vicente L. Rafael, Ramon Guillermo, and Vernon Totanes. The lectures will be held on April 15, 2016, 5:00 p.m. […]


KK Reading Series presents transit

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with the Ateneo Institute of Literary Arts and Practices (AILAP), the Fine Arts Program, and the Rizal Library—will host a lecture and reading by the editorial team of transit, an online journal and […]


Call for submissions to Likhaan Journal 10

The UP Institute of Creative Writing (ICW) is now accepting submissions for the tenth issue of Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature. The Philippines’ leading literary peer-reviewed journal, the Likhaan Journal is published annually with funding from the University of the Philippines. It features the best of new and unpublished Philippine writing in English […]