Ang Palihang Rogelio Sicat o PRS ay nabuo sa ilalim ng Deparatamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Unibersidad […]