GAWAD ROGELIO SICAT 2016
Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay
Bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ni Rogelio “Roger” Sicat sa pag-unlad ng Panitikan ng Pilipinas, patuloy na itinataguyod ng Opisina ng Tsanselor ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman at Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman ang GAWAD ROGELIO SICAT: Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay. Pangunahing layunin ng patimpalak na himukin ang mga mag-aaral na magpasa ng kanilang mga malikhaing akda at bigyang-gawad ang nagsisimulang manunulat na nagpapakita ng kahusayan sa pagsulat sa wikang Filipino.
Para sa taon na ito, sa pamamagitan ng suporta ng Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, katuwang ang UP Diliman Sentro ng Wikang Filipino (UPD-SWF) sa pagtaguyod ng patimpalak bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika tuwing Agosto. Pakikiisa rin ito ng UPD-SWF sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patimpalak, hindi lamang naisusulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas. Higit pa, muling napatunayan ang halaga ng pagsulat ng mga malikhaing akda sa Filipino sa pagbuo ng sariling kultura, kasaysayan at kaakuhan.
Narito ang tuntunin ng patimpalak:
1. Bukas ang patimpalak sa lahat ng estudyanteng di-gradwado at gradwadong masteral ng UP System. Kailangang nagtapos noong 2014-2015 o nakaenrol ang lalahok sa Ikalawang Semestre ng Akademikong Taon 2015-2016.
2. May tatlong kategorya: tula, maikling kuwento, at personal na sanaysay.
3. Sa kategoryang tula, bubuuhin ng limang tula ang bawat lahok.
4. Sa kategoryang maikling kuwento, may minimum na sampung pahina at maksimum na dalawampung pahina (double spaced) ang lahok.
5. Sa kategoryang personal na sanaysay, minimum na sampung pahina at maksimum na dalawampung pahina (double spaced) ang lahok. Ang isusulat na akda’y nakatuon sa paksang “Ang Wikang Filipino sa Aking Disiplina.”
6. Maaaring lumahok sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring isali sa bawat kategorya.
7. Ang mga lahok ay hindi pa dapat nalalathala (printed man o sa online journal) o nananalo sa anumang pambansang patimpalak.
8. Sa bawat lahok, kailangang magsumite ng PDF file at ipadala ito sa [email protected] Kinakailangan din ang kopya ng Form 5 at kinumpletong entry form. (Ang entry form ay maaaring kunin sa opisina ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Maaari din itong i-download sa https://gawadrogeliosicat2016.wordpress.com. Maaari ring personal na isumite ang mga lahok sa UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at naka-address sa:
GAWAD ROGELIO SICAT 2016
Lupon ng mga Hurado
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Kolehiyo ng Arte at Literatura
Unibersidad ng Pilipinas, Diliman
Importanteng Tala: Marapatin na walang nakalagay na pangalan sa isusumiteng lahok. Ilagay lamang ang pangalan at detalye ng lahok sa Entry Form na naka-PDF file.
Ang huling araw sa pagsumite ng mga lahok ay sa Agosto 15, 2016. Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. U. Eliserio sa 0916615338, Bb. Faye Vera Cruz sa (02)-9244747, o mag-email sa [email protected]