Sa pagdiriwang ng ika-30 taong pagkakatatag ng Social History sa PUP at bilang paggunita  sa kaarawan ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Ang PUP Center for Social History ay magsasagawa ng Pambansang Lektura sa Kasaysayang Panlipunan sa Nobyembre 29, 2016 (Martes), 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h. sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Main Campus, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa mga guro na nagtuturo ng Kasaysayan at Araling Bonifacio.

Sa umaga, si Dr. Milagros Guerrero ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang lektyurer. Ang tatalakayin niya ay may paksang “Ang Haring Bayang Katagalugan”. Sa hapon naman ay si Prop. Xiao Chua ang lektyurer at ang tatalakayin niya ay may paksang “Rebolusyonaryong Gobyerno nga ba ang Haring Bayang Katagalugan?”.

Ang simula ng rehistrasyon sa umaga ay mula ika-8:00 n.u. hanggang ika-9:00 n.u. at sa hapon naman ay mula ika-1:00 n.h. hanggang ika-2:00 n.h. Ang mabibigyan lamang ng sertipiko ay ang mga dadalo mula umaga hanggang hapon.

Para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa csh@pup.edu.ph o tumawag sa 335-1787 o 335-1777 loc. 177 at hanapin si Prof. Romeo Peña.